Cardiovasculair Risico Management

Hart- en vaatziekten behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in de wereld. In Nederland is ziekte en sterfte aan hart- en vaatziekten de laatste jaren teruggedrongen. De daling is vooral veroorzaaakt door goede preventie en behandeling.
In de huisartspraktijk zijn we volop bezig met preventie (het is één van onze stokpaardjes!). Wij hanteren de nieuwste richtlijn, de landelijke multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement 2012.
U kunt het CVRM protocol en het bloeddrukprotocol in de praktijk inzien.

Hoe werkt het ...

We starten met het inventariseren van uw risicoprofiel. We gebruiken de volgende informatie over uw gezondheid:
  • Algemene vragenlijst (Klik HIER om de vragenlijst te downloaden)
  • Bloeddruk
  • Gewicht
  • Bloedonderzoek op o.a. cholesterol en nierfunctie
  • Urine-onderzoek
Vervolgens controleren we in de Cardiovasculaire Risicotabel het risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten binnen de komende 10 jaar. We consulteren  daarnaast een tabel met aanvullende risicofactoren.  U krijgt vervolgens, op basis van het gemeten risico, een advies op maat voor medicatie en/of leefstijl.
 
Let wel, deze werkwijze geeft handvatten om het risico naar beneden te    brengen. Het downsizen gaat niet vanzelf, u blijft zelf verantwoordelijk voor een goede en regelmatige uitvoering van de adviezen!

Cholesterol

Er bestaat veel onduidelijkheid over Cholesterol, wat het is, waar het vandaan komt en wat het doet. In deze folder kunt u meer te weten komen over Cholesterol en wat u eraan kunt doen om het cholesterol gehalte te verlagen. Klik HIER om de folder te openen.

ECG

Indien het risicoprofiel daartoe aanleiding geeft maken we in de huisartsen praktijk een ECG (ElectroCardioGram of hartfilmpje).
Indicaties voor het maken van een ECG zijn bijvoorbeeld:
  • Pijn op de borst
  • Hartritmestoornissen
  • Hartfalen
  • Hoge bloeddruk
  • Soms het gebruik van bepaalde medicijnen, met name antipsychotica

Waarom een ECG?

De informatie van het ECG geeft een nauwkeuriger beeld van de risico’s op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit is belangrijk voor de behandeling. Patiënten met een hoge bloeddruk hebben bijvoorbeeld twee keer zo vaak afwijkingen op het ECG.

Wat meet de ECG?                      

Een ECG meet de elektrische stroomprikkels in het hart. De electroden zijn aangesloten op meetapparatuur. De meetapparatuur is gekoppeld aan een computer die de elektrische aktiviteit van het hart in beeld brengt. Klik HIER voor meer informatie.
Met een ECG worden o.a. hartritmestoornissen, doorgemaakte hartinfarcten, zuurstoftekorten in de hartspier en verdikkingen van de hartspier zichtbaar.

Cardioloog

De ECG en de overige onderzoeksresultaten worden ter beoordeling naar de cardioloog verstuurd. De cardioloog bestudeert alle gegevens en adviseert de huisarts over de behandeling. Klik HIER voor meer informatie

Meer informatie

Op de website van de Hartstichting kunt u meer informatie vinden over hart- en vaatziekten. Klik HIER om naar de website van de Hartstichting te gaa. Op de website van het Medisch Centrum Utrecht vindt u meer informatie. Klik HIERom naar de website van van het Medisch Centrum Utrecht te gaan.

Speciaal spreekuur

Voor het CVRM spreekuur kunt u terecht bij Lieke Melchers (POH-S) of de huisarts.