Waarom Aanvullende Geneeswijzen?

Effectief, veilig en patiëntgericht

Een zestal Artsenverenigingen heeft een uitgebreid paper gepubliceerd over Complementary and Alternative Medicine (CAM) zoals Homeopathie.
Dit document beschrijft werkwijzen, wetenschappelijke onderbouwing, maatschappelijke ontwikkelingen en Europese regelgeving. Hieronder staan een aantal bevindingen uit dit document. Klik HIER om het gehele document te openen.

Bevindingen

 • CAM is niet een alternatief voor, maar een uitbreiding/ aanvulling van/op de reguliere geneeskunde;
 • CAM is onderdeel van het volksgezondheidszorgbeleid van de Europese Unie en van de WHO (World Health Organisation);
 • CAM is vooral effectief bij chronische, niet-overdraagbare aandoeningen. In dit indicatiegebied leiden reguliere behandelingen niet altijd tot het gewenste resultaat;
 • Verschillende langetermijneffectstudies laten zien dat met name homeopathie, acupunctuur en antroposofische geneeskunde effectief kunnen zijn in aanvulling op de reguliere zorg;
 • CAM-artsen zijn reguliere huisartsen en zetten CAM in aanvulling op de reguliere behandeling;
 • CAM is veilig, effectief, kostenbesparend en patiëntgericht;
 • Naast het voorkomen en het bestrijden van ziekte bevordert CAM effectief de gezondheid;
 • CAM ondersteunt de eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking van de patiënt;
 • CAM is zo goed als vrij van bijwerkingen en heeft derhalve veel
  minder iatrogene ziekte en sterfte in vergelijking met medicijnen uit de reguliere geneeskunde;
 • CAM vermindert de behoefte aan en langetermijnafhankelijkheid
  van medicijnen uit de reguliere geneeskunde;
 • CAM heeft geen duidelijke positie in de Nederlandse wet- en regelgeving door onbekendheid bij bestuurders, politici en een deel van de reguliere artsen.
 • CAM verhoogt patiëntensatisfactie en de kwaliteit van leven;
Klik HIER om het gehele document te openen.