ECG maken bij uw huisarts

Bij klachten in de borststreek wordt een ECG of hartfilmpje gemaakt. Vroeger moest u daarvoor naar het ziekenhuis. Nu kan dat ook bij uw huisarts. Indicaties voor het maken van een ECG zijn bijvoorbeeld:
 • Pijn op de borst
 • Hartritmestoornissen
 • Hartfalen
 • Hoge bloeddruk
 • Soms het gebruik van bepaalde medicijnen (vooral antipsychotica)

Wat is een ECG?                           

Een ECG (ElektroCardioGram) is een hartfilmpje van de elektrische activiteit van het hart. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes die als een golf over het hart bewegen. De stroompjes stimuleren de samentrekkende beweging van de hartspiercellen. Het samentrekken van het hart volgt een vaste volgorde: eerst de boezems van het hart, dan de tussenwand en tenslotte de hartkamers. 

Waarom een ECG?

De informatie van het ECG geeft een nauwkeuriger beeld van de risico’s op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit is belangrijk voor de behandeling. Patiënten met een hoge bloeddruk hebben bijvoorbeeld twee keer zo vaak afwijkingen op het ECG. 

Wat meet de ECG?

Een ECG meet de elektrische stroomprikkels in het hart. Er worden 10 electroden op uw lichaam aangebracht. De electroden geven de elektrische stroomprikkels in het hart door aan meetapparatuur. De meetapparatuur brengt de elektrische aktiviteit van het hart in beeld. Dit is het hartsignaal dat u kent van de tv, alleen dan vanuit 6 verschillende standpunten! 
De ECG geeft de hartactiviteiten weer in 10 verschillende lijnen. Op deze manier kunnen hartritmestoornissen, doorgemaakte hartinfarcten, zuurstoftekorten in de hartspier en verdikkingen van de hartspier zichtbaar worden gemaakt. U vindt meer informatie op www.hartwijzer.nl.

Wat kan je aflezen uit een hartfilmpje?

Het hartfilmpje toont in chronologische volgorde de verschillende fasen van de hartslag. De fasen worden benoemd met de letters P, Q, R, S en T.   
 • P-top: samentrekken van de boezems
 • PR- segment: vertraging prikkel in knoop tussen boezems en kamers
 • Q-dalletje: samentrekken scheidingswand linker- en rechterkamer
 • QRS-complex: samentrekken van de hartkamers
 • T-top: ontspannen van hartspier en opladen voor volgende hartslag

Hoe gaat het ECG onderzoek in zijn werk?

Het maken van een ECG duurt enkele minuten en doet geen pijn. Er worden 10 gel-stickers met elektroden op uw lichaam geplakt, 2 stickers op de polsen, 2 stickers op de enkels en 6 stickers op de borst.De elektroden zijn aangesloten op het ECG-apparaat. Het ECG apparaat registreert de elektrische activiteit van het hart en geeft die weer op een beeldscherm. Het maken van het hartfilmpje duurt slechts enkele minuten.

Wie beoordeelt uw hartfilmpje?

De huisarts stuurt uw ECG via internet naar de cardioloog, samen met de overige onderzoeksresultaten. De cardioloog kan al veel afleiden van de ECG, namelijk:

 • hartritmestoornissen
 • zuurstofgebrek van de hartspier
 • acuut hartinfarct
 • eerder doorgemaakt hartinfarct
 • vergroot hart (hypertrofie)
De cardioloog bestudeert alle onderzoeksgegevens en adviseert de huisarts over de behandeling. De cardioloog kan bijvoorbeeld constateren dat het filmpje geen afwijkingen toont of dat het filmpje aanleiding geeft voor verder onderzoek.
Indien gewenst kunt u binnen 1 - 2 dagen behandeld worden op het Cardiologisch Centrum Utrecht.

Cardiologisch Centrum Utrecht

Wij werken nauw samen met de cardiologen uit het TerGooi ziekenhuis, Cardicare en Leo Hofstra van het Cardiologisch Centrum Utrecht.

NB       Niet alle afwijkingen worden zichtbaar

Een ECG is een eerste aanwijzing of er iets aan de hand is met uw hart.
Bij een afwijkend ECG is vervolg onderzoek nodig voor het stellen van een definitieve diagnose.