Geneeskundige Verklaring

Mag een behandelend arts een geneeskundige verklaring afgeven t.b.v. eigen patiënten?

KNMG

De landelijke artsenfederatie KNMG behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten geneeskunde (Klik HIER voor meer informatie overde KNMG).
De KNMG maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Resultaten van deze inspanningen zijn onder meer gedragsregels voor artsen, de meldcode kindermishandeling, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'.

Standpunt KNMG over Geneeskundige Verklaring

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn:
  • is iemand in staat te werken
  • is iemand in staat een auto te besturen
  • is iemand in staat naar school te gaan
  • is iemand in staat goed voor de kinderen te zorgen
  • is terecht een geboekte reis geannuleerd
  • heeft iemand recht op een parkeervergunning
  • heeft iemand recht op aangepaste woonruimte 
Volgens de KNMG mogen dergelijke verklaringen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie.
De onafhankelijke arts kan wel, met toestemming van de patiënt, informatie opvragen bij de behandelend arts.

Weigeringsbriefje

De KNMG heeft het zogenaamde weigeringsbriefje opgesteld om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft. Het weigeringsbriefje is beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans. Klik HIER om het weigeringsbriefje te openen.