HPV Health

HPV HEALTH | HPV VIRUS  
NATUURLIJKE BEHANDELING EN ESCHAROTIC THERAPY 

HPV virus "just wait and see"?  Nee ! 

Inleiding

Met behulp van uitstrijkjes (PAP-smear) wordt tegenwoordig eerst gescreend op aanwezigheid van het HPV (Human Papilloma Virus) , omdat dit virus verantwoordelijk is voor de afwijkende/abnormale baarmoederhalscellen die met een uitstrijkje aangetoond kunnen worden, de zogenaamde "cervical dysplasia",  wat uiteindelijk onbehandeld kan resulteren in baarmoederhalskanker.

Het HPV virus komt veel voor,  naar schatting  75-80% van vooral de (jong) volwassenen en wordt overgebracht door seksueel contact. Het HPV virus geeft veelal geen klachten en wordt door het lichaam meestal vanzelf opgeruimd. Echter in een aantal gevallen gebeurt dit niet en kan het virus jaren aanwezig blijven. Men spreekt dan van een "persisterend HPV virus".  Genetische mutaties kunnen hierbij een rol spelen waardoor jet het virus moeilijker kan wegwerken. 

HPV virus persisteert -> CIN laesies

Als het HPV virus niet door het lichaam opgeruimd kan worden, worden de baarmoederhalscellen beschadigd door het virus. Het virus vermeerdert zich in de cellen en meer cellen raken aangetast. 

 Met name HPV 16 en 18 en de OHR (andere hoog risico virussen)  kunnen de baarmoedermond "aanvallen"  en een PAP 1 laten veranderen in PAP 2 of hoger.

Zo kun je een afwijkend uitstrijkje krijgen bv

PAP 3a1 en PAP 3a2--->gynaecologisch onderzoek biopt/behandeling of afwachten

PAP 3b---> biopt/ behandeling

PAP 4---> behandeling

PAP 5---> behandeling

Verwijzing naar de gynaecoloog volgt bij deze uitslagen,  die met een vergroting de baarmoedermond gaat bekijken en een biopt kan nemen (stukje weefsel weghalen voor  verder onderzoek). 

Vrouwen horen dat er een "voorstadium" is van baarmoederhalskanker,  op termijn zou dit kanker kunnen worden. 

Behandeling regulier van de CIN laesies

Bij een biopt volgt er  een CIN uitslag:

CIN 1 -> algemeen geen behandeling nodig, wel controles !

CIN 2 -> wel of geen behandeling  in overleg met gynaecoloog (lisexcisie )

CIN 3 -> behandeling ( lisexcisie, conisatie)

CIS (carcinoma in situ)

Lisexcisie (oppervlakkig deel van baarmoedermond wordt weggebrand) geeft algemeen goed resultaat , maar zeker geen garantie. De snijranden kunnen niet vrij zijn,  de procedure moet opnieuw en dieper,  of het HPV virus kan  aanwezig  blijven met opnieuw de mogelijkheid van ontwikkeling van de afwijkende cellen, de dysplasie.  Zo kan een lisexcisie meerdere keren herhaald worden. Het voordeel van een lisexcisie is dat het weefsel opgestuurd kan worden voor onderzoek.  Dr.Nick leRoy (“Painting a target on HPV”) heeft  veel onderzoek  gedaan en praat over 10-16% recidief CIN laesie na een lisexcisie.

Bij conisatie wordt een groter deel van de baarmoedermond , een “conus”weggesneden.  

CIN 1

Bij een CIN 1 uitslag uit het biopt worden de vrouwen naar huis gestuurd met de boodschap "niets doen",  afwachten en kom volgend jaar maar terug. Maar wat gebeurt er nu precies? Er ontstaat een soort ontstekingsreactie aan de baarmoedermond, deze wordt roder en raakt beschadigd.  Het HPV virus infecteert de cellen  en geeft cel veranderingen, de dysplasie. Als je niets doet kan de beschadiging verdwijnen, maar ook doorgaan over een groter en dieper gebied, een CIN 2 kan ontstaan en eventueel een CIN 3.   


Juist bij aanwezigheid van het HPV virus  en PAP 1 en/of  CIN 1 en CIN 2 uit het biopt is er de mogelijkheid tot natuurlijke behandeling om de dysplasie en het HPV virus te laten verdwijnen! 

Natuurlijke behandeling | Escharotic Therapie

Bij de natuurlijke aanpak van het HPV virus en de dysplasie combineren we diverse behandelingen. De eigen weerstand, roken, leeftijd, uitslag uitstrijkje en eventueel  biopt,  hoelang HPV virus aanwezig en welk virus (16, 18, OHR),medicijngebruik en advies gynaecoloog indien bekend zijn belangrijk voor het maken van een individueel plan. T-helper cellen zijn van belang om het virus weg te werken. Er zijn vrouwen die gen mutaties hebben , die ervoor zorgen dat het virus minder makkelijk “weggewerkt” kan worden of snellere progressie van de dysplasie geven.  De  lever moet het oestrogeen hormoon omzetten en bij een cytochroom p50 gen mutatie  gebeurt dit minder en is er een verhoogd risico op baarmoederhalskanker. Het cytochroom p50 is belangrijk voor de afbraak van oestrogenen en tabak door de lever. Dit kunnen we door suppletie beïnvloeden. Roken geeft ook een daling van het foliumzuurgehalte, een b vitamine die erg belangrijk is voor de baarmoeder. Zo maakt het stoppen met roken een belangrijk deel uit van de behandeling.

Afspraak

Voor een homeopathisch/orthomoleculair consult HPV kunt u het beste een mail sturen naar: info@hhhpraktijk.nl

Ik ben aangesloten bij de AVIG. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar krijgt u de behandelingen (deels) vergoed. Informeert u bij uw zorgverzekeraar.

Kosten van een eerste uitgebreid consult : € 150,00  (1,5 uur, inclusief evt eerste behandeling)

Vervolgconsulten € 75,00