Ontstaan geneeswijze

‘Want de menselijke ziel ontvouwt haar krachten zowel in aardse als in hemelse aangelegenheden en ze werkt in het menselijk lichaam volgens sterke natuurwetten. Waar lichaam en ziel in grote harmonie samenwerken, bereiken ze de hoogste beloning van een gemeenschappelijke vreugde’ (LDO IV, eerste visioen).